PROCEDURA WYDAWANIA DUPLIKATÓW ŚWIADECTW SZKOLNYCH w I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI w JAWORZNIE  

 

Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 1991, Nr 95, poz. 425 z późniejszymi zmianami).
2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, (Dz. U. z 2010 r. Nr 97, poz. 624),
3.Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635, z późniejszymi zmianami).

 

1. W  I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie wydaje się duplikaty:

1) świadectw dojrzałości lub świadectw ukończenia liceum uzyskanych do roku 2004,

2) świadectw ukończenia liceum uzyskanych w I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Jaworznie od roku 2005,

3) duplikaty świadectw dojrzałości od roku 2005 wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie.

2. W przypadku utraty oryginału świadectwa w celu uzyskania jego duplikatu należy wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu świadectwa z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat, zgodnie z załącznikiem nr 1 (do pobrania w sekretariacie szkoły).

3. Za wydanie duplikatu świadectwa, wnioskodawca wpłaca  opłatę w  wysokości równej kwocie opłaty  skarbowej od legalizacji dokumentu tj. 26 zł na rachunek I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie 62 1030 1159 0000 0000 9202 1017

4. Do wniosku o wydanie duplikatu świadectwa należy dołączyć dowód w/w wpłaty.

5. Termin wykonania duplikatu świadectwa: do 14 dni.

 

 

Załączniki

winiosek o wydanie duplikatu świadectwa.pdf

Data: 2015-03-12 18:38:48 Rozmiar: 15.4k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 495
Podmiot udostępniający informację : I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki
Osoba wprowadzająca informację : Patrycja Hładoń
Osoba odpowiedzialna za informację : Patrycja Hładoń
Czas wytworzenia: 2015-03-12 18:27:59
Czas publikacji: 2015-03-12 18:38:48
Data przeniesienia do archiwum: Brak