Majątek szkoły 

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie jest budżetową jednostką organizacycjną gminy Jaworzno, miasta na prawach powiatu. Obsługę finansową i księgową szkoły prowadzi Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowo-Wychowawczych. 

 

Mienie szkoły stanowią oddane przez Urząd Miasta Jaworzna nieruchomości oraz środki trwałe, których stan, rodzaj i wartość określają odpowiednie dokumenty. Dyrektor szkoły sprawuje trwały zarząd na czas nieokreślony nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Licealnej 3 o powierzchni 45 536 m2. Wymienioną nieruchomość stanowi działka 413/12 w obrębie 200 miasta Jaworzna, zapisana w księdze wieczystej 3501. Na nieruchomości znajduje się:

 1. budynek 4 kondygnacyjny, podpiwniczony o powierzchni użytkowej 4 159 m2, całkowita kubatura13 458 m3
 2. wielofunkcyjne boisko sportowe, ogrodzenie

 

Baza szkoły:

 1. 21 sal dydaktycznych
 2. 2 pracownie komputerowe
 3. biblioteka z centrum multimedialnym
 4. sala gimnastyczna + siłownia
 5. gabinet pedagoga szkolnego
 6. gabinet doradcy zawodowego
 7. gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
 8. świetlica
 9. sklepik szkolny
 

 


Liczba odwiedzin : 546
Podmiot udostępniający informację : I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki
Osoba wprowadzająca informację : Patrycja Hładoń
Osoba odpowiedzialna za informację : Patrycja Hładoń
Czas wytworzenia: 2015-03-12 18:54:50
Czas publikacji: 2015-07-07 08:13:04
Data przeniesienia do archiwum: Brak