Organy szkoły 

 

 

Organami Liceum są: 

1. Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Jaworznie
2. Rada Pedagogiczna
3. Samorząd Uczniowski
4. Rada Rodziców.

 

W Liceum może działać Rada Liceum. Organ ten działa zgodnie z uchwalonym przez siebie regulaminem, który nie może być sprzeczny ze Statutem Liceum. Radę Liceum tworzy się na wniosek co najmniej dwóch z trzech organów szkoły: Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

Wybór przedstawicieli poszczególnych organów odbywa się w drodze tajnego głosowania przez nauczycieli, rodziców i uczniów na zebraniu Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

 

 


Liczba odwiedzin : 660
Podmiot udostępniający informację : I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki
Osoba wprowadzająca informację : Patrycja Hładoń
Osoba odpowiedzialna za informację : Hładoń Patrycja
Czas wytworzenia: 2014-07-08 18:29:13
Czas publikacji: 2015-07-07 08:16:18
Data przeniesienia do archiwum: Brak