Status prawny 

 

 

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie funkcjonuje na podstawie:

  1. Orzeczenia Kuratora Okręgu Szkolnego Krakowskiego Nr II - 17956/46 z dnia 4 maja 1946 roku powołującego koedukacyjne gimnazjum i liceum ogólnokształcące w Jaworznie
  2. Zarządzenia Ministra Oświaty z dnia 18 sierpnia 1951 roku Nr II Sr. 5623/51 o utworzeniu Państwowej Szkoły Ogólnokształcącej stopnia licealnego w Jaworznie
  3. Zarządzenia Kuratora Oświaty w Katowicach Nr KO-OR-0-4012/1/95/O.J. z 18 stycznia 1995 roku nadającego I Liceum Ogólnokształcącemu w Jaworznie imię Tadeusza Kościuszki i ustalającego nazwę szkoły na I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie
  4. Uchwały Nr XLIV/776/2002 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 31 stycznia 2002 roku w sprawie przekształcenia I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Jaworznie - publicznej szkoły ponadpodstawowej dla młodzieży w publiczną szkołę ponadgimnazjlną - liceum ogólnokształcące.
 

 


Liczba odwiedzin : 581
Podmiot udostępniający informację : I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki
Osoba wprowadzająca informację : Patrycja Hładoń
Osoba odpowiedzialna za informację : Hładoń Patrycja
Czas wytworzenia: 2014-07-08 19:09:16
Czas publikacji: 2015-07-10 00:47:06
Data przeniesienia do archiwum: Brak